Marte Løkkebø Barlund

Marte Løkkebø Barlund Marte Juliet Løkkebø Barlund er advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Bergen og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett. Marte fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2018. Hun spesialiserte seg innenfor immaterialrett. Marte skrev masteroppgave innen erstatningsrett med tittelen «Eiendomsmeglers erstatningsansvar ovenfor kjøper ved avhending av fast eiendom».

Posts

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

February 4, 2020
Category: Entrepriserett

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherrens innsigelser ikke begrunnes. En fersk avgjørelse fra Høyesterett slår fast at det ikke kan oppstilles et slikt krav om begrunnelse.

All posts by

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherrens innsigelser ikke begrunnes. En fersk avgjørelse fra Høyesterett slår fast at det ikke kan oppstilles et slikt krav om begrunnelse.