Mads Strøm Mathisen

Advokatfullmektig

Mads Strøm Mathisen Mads Strøm Mathisen er advokatfullmektig ved SANDS kontor i Tønsberg, og er tilknyttet firmaets faggruppe for entrepriserett.
Mads har en mastergrad fra Universitetet i Oslo, hvor han har spesialisert seg innenfor entrepriserett, forsikringsrett og insolvensrett. Temaet for masteroppgaven var lovvalg og jurisdiksjon ved direktekrav i internasjonale næringskjøp.

Posts

Sluttoppgjør i forbrukerentreprise – ingen frist for forbrukerens krav om dagmulkt

June 6, 2018

Etter bustadoppføringslova § 48 tredje ledd må forbrukeren fremme eventuelle innsigelser mot entreprenørens sluttoppgjør innen én måned. Overholder ikke forbrukeren denne fristen, er konsekvensen at sluttoppgjøret er bindende for forbrukeren. I dom 27. februar 2018 kom Høyesterett til at denne bestemmelsen ikke gjelder for forbrukerens krav om dagmulkt. Dette innebærer at det gjelder andre regler for sluttoppgjør i bustadoppføringslova enn i standardkontraktene for entrepriseoppdrag.

All posts by

Sluttoppgjør i forbrukerentreprise – ingen frist for forbrukerens krav om dagmulkt

Etter bustadoppføringslova § 48 tredje ledd må forbrukeren fremme eventuelle innsigelser mot entreprenørens sluttoppgjør innen én måned. Overholder ikke forbrukeren denne fristen, er konsekvensen at sluttoppgjøret er bindende for forbrukeren. I dom 27. februar 2018 kom Høyesterett til at denne bestemmelsen ikke gjelder for forbrukerens krav om dagmulkt. Dette innebærer at det gjelder andre regler for sluttoppgjør i bustadoppføringslova enn i standardkontraktene for entrepriseoppdrag.