Line Djupvik Andersen

Line Djupvik Andersen Line Djupvik Andersen er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordranges kontor i Bergen. Line arbeider primært med entrepriserett.

All posts by

Prisavslag for ulemper i forbrukerentrepriser

Høyesterett har åpnet for prisavslag for ikke-økonomiske ulemper i forbrukerentrepriser. En forbruker kan dermed i særlige tilfeller kreve prisavslag selv om mangelen ikke gir seg utslag i boligens markedsverdi. Løsningen kan føre til vanskelige vurderinger ved beregningen av prisavslag.

En innføring i reglene om universell utforming

Det blir stadig større fokus på universell utforming for å sikre lik mulighet for samfunnsdeltakelse. Byplansjefen i Bergen kommune opplyser om at det jevnlig gis pålegg om retting for manglende universell utforming i byggeprosjekter.