Eivind Junker

Advokatfullmektig, ph.d.

Eivind Junker Eivind Junker er ekspert i plan- og bygningsrett, og har særlig detaljert kunnskap om regelverket for kommunal arealplanlegging. Han bistår både offentlige og private aktører i forbindelse med kommune- og reguleringsplaner. Gjennom sin brede utdanning og allsidige erfaring har Junker evne til å rådgi og delta i alle faser, både i forberedelse, gjennomføring og tvister knyttet til planene. Konkrete problemstillinger kan eksempelvis være utredningsplikt, krav til medvirkning, innhold i planbestemmelser, dispensasjon og gyldighet av innsigelser.

All posts by Eivind Junker

Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?

Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for fast eiendom. Imidlertid er mange skader uforsikrede, og selskapene søker jevnlig regress. Hvem har det endelige ansvaret?