Ingunn Fladmark

Advokat

Ingunn Fladmark Ingunn Fladmark er tilknyttet firmaets faggrupper for næringseiendom og bygg og anlegg. Hun arbeider med en rekke eiendomsrettslige problemstillinger og har bistått i flere større næringseiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter. Bistanden knytter seg til både juridisk og strategisk rådgivning og bistand for utforming, kvalitetssikring og revisjon av kontrakter og løpende konfliktløsning mellom aktørene i utviklingsprosjekter. Hun holder også foredrag for små og mellomstore bedrifter om bl.a. NS 8405 og NS 8407.

Posts

Forbrukerentreprise: Entreprenørens krav ved forbrukerens avbestilling

November 15, 2022
Category: Entrepriserett

Pandemien, krigen i Ukraina og den tilhørende prisstigningen, har medført tøffere tider i byggebransjen. Renten stiger og inflasjonen øker, og flere forbrukere vegrer seg for å sette i gang nye byggeprosjekter. Entreprenøren opplever at ordre blir kansellert eller at forbrukeren delvis kansellerer for å få regningen ned. Hvilken adgang har forbrukeren til å avbestille, og hvordan skal entreprenøren forholde seg til dette?

All posts by Ingunn Fladmark

Forbrukerentreprise: Entreprenørens krav ved forbrukerens avbestilling

Pandemien, krigen i Ukraina og den tilhørende prisstigningen, har medført tøffere tider i byggebransjen. Renten stiger og inflasjonen øker, og flere forbrukere vegrer seg for å sette i gang nye byggeprosjekter. Entreprenøren opplever at ordre blir kansellert eller at forbrukeren delvis kansellerer for å få regningen ned. Hvilken adgang har forbrukeren til å avbestille, og hvordan skal entreprenøren forholde seg til dette?