Åshild Fløisand


 • Heving

  Heving innebærer at den som har bestilt en ytelse (kreditor) bringer leverandørens (debitors) forpliktelser til opphør. Grunnvilkåret for å heve en kontrakt, er at det foreligger ”vesentlig kontraktsbrudd”

  Les mer
 • ,

  Byggherrens innsigelser til entreprenørenes sluttoppgjør

  Overgangen fra den kjente og innarbeide standarden NS 3430 til de nye standardene NS 8405 og NS 8406 innebærer utfordringer både for entreprenører og byggherrene. Ett av forholdene som er vesentlig endret i de nye standardene er reguleringen av byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret. Oversitter byggherren fristen, taper han etter de nye standardene retten til å fremsette krav og innsigelser.

  Les mer

Søk