Åshild Fløisand


 • Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

  Sprakefjell ga Mika 5,4 millioner i erstatning

  Støylsnestunnelen i Jølster ble åpnet i 2009. Etter overtagelsen har entreprenøren Mika AS og Statens vegvesen kranglet om sluttoppgjøret. Mika AS møtte raskt på dårlige fjellforhold. Arbeidet ble av denne grunn langt mer omfattende enn det entreprenøren hadde forutsatt på bakgrunn av opplysningene i konkurransegrunnlaget. Mika AS fremmet krav om 27 millioner kroner eks mva for merarbeidet og merkostnadene de dårlige fjellforholdene medførte. […]

  Les mer
 • Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten
  ,

  Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten

  Frostating lagmannsrett har nå avsagt dom i anbudssamarbeidssaken mot de to entreprenørselskapene Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS. Selskapene ble ilagt store gebyrer av Konkurransetilsynet for ulovlig anbudssamarbeid i forbindelse med Steinkjer kommunes konkurranse om rehabilitering av broer. Gebyrene som var i millionklassen ble anket til tingretten. Tingretten ga tilsynet fullt medhold og opprettholdt gebyrene. Lagmannsretten har nå […]

  Les mer
 • , , ,

  Endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår

  Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble endret med øyeblikkelig virkning 15. november 2011. Forskriften innebærer at oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget skal opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. Gjennom endringene er det presisert at kravet om lønns- og arbeidsvilkår dreier seg om […]

  Les mer
 • , ,

  NYHETSBREV – DESEMBER 2011

  I dette nummeret: * Nye regler om håndhevelse av anskaffelsesregelverket. * Kommunenes erstatningsansvar for utilstrekkelig avløpsvedlikehold * Ny praksis: Det får konsekvenser når bygningsmyndighetene selv bryter regler. * Håndtering av mangelfull HMS-egenerklæring ved offentlige anskaffelser Klikk her for å lese nyhetsbrevet Åshild FløisandÅshild Fløisand er partner ved vårt kontor i Bergen. Hun har spesialkunnskap om regelverket om […]

  Les mer
 • ,

  Skjerpet håndhevelse av anskaffelsesreglene – lovforslaget er nå lagt frem

  Regjereringen la fredag frem forslag til skjerpede regler for håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennom de nye reglene får leverandørene vesentlig sterkere skyts mot oppdragsgiverne, og det blir lettere for leverandørene å sikre sine rettigheter. Et av hovedformålene med de nye reglene er å hindre at offentlige oppdragsgivere foretar ulovlige direkteanskaffelser. Lovforslaget som nå er […]

  Les mer
 • Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen
  ,

  Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

  EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det […]

  Les mer
 • Ny Høyesterettsdom kan føre til intensivert vedlikehold av avløpsnettet
  , , ,

  Ny Høyesterettsdom kan føre til intensivert vedlikehold av avløpsnettet

  Høyesterett har i en ny dom slått fast at norske kommuner har ansvaret for vannskader som oppstår som følge av dårlig vedlikeholdt ledningsnett. Kostnadene som oppstår ved slike skader kan ikke lempes over på de private huseierne. Dommen er naturligvis først og fremst gledelig for huseierne, men innebærer kanskje også at det vil blir flere […]

  Les mer
 • Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen 13. desember
  ,

  Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen 13. desember

  SANDS Advokatfirma DA har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen tirsdag den 13. desember 2011. Program: 11.45:   Registrering og servering av kaffe 12.00:  De viktigste nyhetene i den nye totalentreprisestandarden NS 8407 –  hva bør offentlige oppdragsgivere være særlig oppmerksomme på. Foredragsholder er Tor Andre Ulsted. Tor Andre er fast advokat i […]

  Les mer
 • For lett å klage?
  ,

  For lett å klage?

  Stadige flere benytter seg av muligheten for å fremme klage til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Forventet saksbehandlingstid for ordinære saker er nå over 300 dager.  Majoriteten av klagene kommer fra seriøse aktører, men beklageligvis kommer det også inn et betydelig antall mindre seriøse klager som krever håndtering av den innklagede oppdragsgiver og KOFA. I Norge har lovgiver bevisst lagt opp […]

  Les mer
 • Konsulentene får svi for anbudsfeil
  ,

  Konsulentene får svi for anbudsfeil

  En stor andel av de offentlige anbudskonkurransene gjennomføres av eksterne konsulentselskaper. Ved å påta seg oppdrag om gjennomføring av konkurranser, påtar konsulentene seg også risikoen for feil som begås. I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett ble et rådgivingsfirma dømt til å betale erstatning på nærmere 1 million kroner til sin oppdragsgiver. Oppdraget gjaldt gjennomføring av […]

  Les mer

Søk