Åshild Fløisand


 • Håndtering av koronaviruset for entreprenører
  , , ,

  Håndtering av koronaviruset for entreprenører

  Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandørers fremdrift hindres av koronaviruset. Hjemmel for et slikt krav kan være force majeure, som finnes i NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8406 og NS 8416 pkt. 20 og NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.3.

  Les mer
 • NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser
  ,

  NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser

  NHO relanserer nå Næringslivets forum for offentlige anskaffelser (NFOA). NHO ønsker med dette å skape en ny arenea for diskusjon mellom aktørene i de offentlige anskaffelsesprosessene. Det er ønskelig å trekke til seg deltagere fra tilbyderne, oppdragsgiverne, rådgiverne og andre som befatter seg med offentlige anskaffelser. NFOA skal møtes fire ganger i året. Samlingene ledes av NHO- advokat […]

  Les mer
 • ,

  Kraftprodusenter er nå unntatt fra anskaffelsesregelverket

  ESA har innvilget fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for kraftprodusenter i Norge. Unntaket gjelder produksjon og grossistsalg. Kontrakter som inngås for å utøve slike aktiviteter kan nå inngås uten at det gjennomføres konkurranse i tråd med forsyningsforskriften. Vedtaket som ble fattet den 22. mai fremkom etter en søknad fra norske kraftprodusenter. Muligheten til å […]

  Les mer
 • ,

  Nå kan utløpte tilbud gjenopplives – nye regler om vedståelsesfrist

  I forbindelse med den nylig gjennomførte revisjon av anskaffelsesregelverkets sanksjonsregler, ble det også foretatt endringer av reglene om vedståelsesfrist. Vedståelsesfrist er den tiden tilbyderen er forpliktet til å vedstå seg tilbudet, med andre ord vil ikke tilbyderen lengre være bundet av tilbudet når fristen har løpt ut. Tidligere har det vært lagt til grunn at […]

  Les mer
 • ,

  Justerte terskelverdier fra 1. juli 2012

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser. De nye terskelverdiene trådte i kraft den 1. juli 2012. Justeringene er foretatt for å ta høyde for svingninger i valutakursene. I tråd med tidligere praksis er de norske terskelverdiene avrundet nedover til nærmeste NOK 50 000. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet […]

  Les mer
 • KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

  KOFA-gebyret tidobles fra 1. juli 2012

  Regjeringen har lagt frem forslag om økning av gebyret for å få en klage behandlet i KOFA. I dag er gebyret 860 kroner. Regjeringens forslag innebærer en økning til 8000 kroner. Den nye satsen skal gjelde for alle klager som innkommer etter 1. juli 2012. Det er også foreslått at det skal innføres et gebyr stort 1000 kroner […]

  Les mer
 • Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer av lovverket innen to måneder.   For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må et foretak søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden […]

  Les mer
 • , ,

  Ingen plikt til å opplyse om spøkelser !

  En huskjøper på Vinstra anførte at det spøkte i huset han hadde kjøpt. Han ønsket av denne grunn å heve kjøpet og nektet å betale kjøpesummen. Selgeren avviste hevingskravet og gikk til sak for å få utbetalt kjøpesummen. Nord-Gudbrandsdal tingrett har denne uken avsagt dom i den spesielle saken. Retten konkluderte med at det ikke var […]

  Les mer
 • Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form
  ,

  Nå blir det enklere og billigere å drive næringsvirksomhet i aksjeselskaps form

  I går ble endringer i aksjeloven vedrørende blant annet minstekrav til aksjekapital banket igjennom i Stortinget, med virkning fra 01.01.2012. Endringsloven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De endringene som ble vedtatt nå innebærer bl.a.; Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner Innskutt aksjekapital kan benyttes til […]

  Les mer
 • Betongbilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap
  ,

  Betongbilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap

  I februar i år omkom en 45-år gammel mann etter å ha kommet i klem mellom to betongbiler. Ulykken skjedde etter at en sjåfør hadde latt en betongbil stå med motoren i gang uten å ha satt på håndbrekket. Sjåføren av bilen ble først siktet for brudd på veitrafikkloven og fikk førerkortet beslaglagt. Nå er tiltalen utvidet […]

  Les mer

Søk