Espen Johannessen

Espen Johannessen Johannessen har spesialkompetanse i arbeids- og tjenestemannsrett, kontraktsrett, entrepriserett og prosedyre. Han bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning i konkrete saker og prosesser, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor alle emner i arbeidsrett og tjenestemannsrett, og er i flere år rangert som ekspert i Chambers og Legal 500.Johannessen har også omfattende erfaring innen kontraktsrett. Han bistår partene ved utforming av avtaler, ved tolking av avtaler knyttet til tvister om partenes rettigheter og plikter, i tilknytning til mislighold, mv.I entrepriserett bistår Johannessen ved utarbeiding av standardavtaler og tilpasninger i forhold til det som ellers følger av standardene til Norsk Standard. Videre bistår han i forhandlinger og inngåelse av entrepriseavtaler, organisering av partsforholdet på byggherre- og entreprenørsiden, rådgivning knyttet til strategi og rettsspørsmål under utførelsen av arbeidet, i tilknytning til sluttoppgjør og ved tvister knyttet til sluttoppgjør.

Posts

Anbudssamarbeid

Garantier i entrepriseforhold – en selvfølge til potensielt besvær

March 14, 2014
Category: Entrepriserett | Tags:

Entreprisekontrakter gjelder ofte store verdier. Ved kontraktsbrudd kan de økonomiske følger bli store, og av denne grunn er det behov for garantier som balanserer partenes risiko i prosjektet. Både etter […]

All posts by

Anbudssamarbeid

Garantier i entrepriseforhold – en selvfølge til potensielt besvær

Entreprisekontrakter gjelder ofte store verdier. Ved kontraktsbrudd kan de økonomiske følger bli store, og av denne grunn er det behov for garantier som balanserer partenes risiko i prosjektet. Både etter […]