Ellen Gooderham

Ellen Gooderham Ellen A. Gooderham er spesialisert innen arbeidsrett, og har hatt hovedfokus på dette feltet i sin tid i advokatpraksis. Gooderham bistår både næringslivsaktører og offentlige virksomheter med rådgivning, forhandlinger, konfliktløsning og prosedyre. Gooderham har prosedyreerfaring fra Høyesterett.

Gooderham bistår virksomheter med håndtering av saker som gjelder varsel om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven, herunder gjennomføring av faktaundersøkelser.

Hun benyttes som foreleser og underviser i arbeidsrett ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Posts

Nye tider for bruk av arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen?

September 7, 2017

Veksten i bruk av innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen er hovedårsaken til at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring.

All posts by

Nye tider for bruk av arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen?

Veksten i bruk av innleid arbeidskraft i bygg- og anleggsnæringen er hovedårsaken til at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring.