Eirik Birkelund

Eirik Birkelund Eirik Birkelund fast advokat og partner ved vårt kontor i Tromsø. Birkelund er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise, fast eiendom og generell kontraktsrett.

Posts

Høstens kurs for Standard Norge/Standard Online AS

August 25, 2017

Våre advokater holder jevnlig kurs for Standard Norge/ Standard Online AS. Her er en oversikt over høstens kurs:

Forum for bygg- og anleggsrett: Rigg og drift

April 6, 2016

Endringsarbeider, eller hindringer som byggherre svarer for, gir entreprenøren krav på tilleggsvederlag for den konkrete arbeidsoperasjon eller hindring, og fristforlengelse hvis endringen eller hindringen har påvirket framdriften.

Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

September 28, 2015
Category: Ukategorisert

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for en etterfølgende rettslig vurdering for om hevingen er rettmessig.

All posts by

Høstens kurs for Standard Norge/Standard Online AS

Våre advokater holder jevnlig kurs for Standard Norge/ Standard Online AS.
Her er en oversikt over høstens kurs:

Forum for bygg- og anleggsrett: Rigg og drift

Endringsarbeider, eller hindringer som byggherre svarer for, gir entreprenøren krav på tilleggsvederlag for den konkrete arbeidsoperasjon eller hindring, og fristforlengelse hvis endringen eller hindringen har påvirket framdriften.

Byggherres heving av entreprisekontrakter – krav til utforming av hevingsvarsel

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett viser at det er svært viktig at byggherre er nøyaktig ved utforming av skriftlig varsel og skriftlig hevingserklæring. Disse dokumentene vil danne utgangspunktet for en etterfølgende rettslig vurdering for om hevingen er rettmessig.