Corinne Silden Stephensen

Corinne Silden Stephensen Corinne Silden Stephensen er senioradvokat ved SANDS’ kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Corinne arbeider primært med kontraktsrett, med spesialisering innen entreprise. Hun arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer, entreprenører og rådgivere.
Corinne har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Hennes prosesserfaring har i stor grad vært relatert til kontraktsrettslige spørsmål.
Corinne har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

Posts

Høyesterett med viktig avklaring om reklamasjonsfrister og reklamasjonsinnsigelser i entrepriseforhold

December 18, 2020
Category: Entrepriserett

Dom avsagt av Høyesterett 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) om reklamasjon i entrepriseforhold, inneholder prinsipielle uttalelser om reklamasjonsfristens lengde, samt om tap av reklamasjonsinnsigelser ved passivitet/realitetsdrøftelser.

Nye seriøsitetskrav

November 18, 2015

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

November 12, 2015

Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.

All posts by

Høyesterett med viktig avklaring om reklamasjonsfrister og reklamasjonsinnsigelser i entrepriseforhold

Dom avsagt av Høyesterett 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) om reklamasjon i entrepriseforhold, inneholder prinsipielle uttalelser om reklamasjonsfristens lengde, samt om tap av reklamasjonsinnsigelser ved passivitet/realitetsdrøftelser.

Nye seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.