Corinne Silden Stephensen

Corinne Silden Stephensen Corinne Silden Stephensen er fast advokat hos SANDS og tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Hun har entrepriserett som primært arbeidsfelt.

Stephensen arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer og entreprenører samt rådgivere. Hun har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig.

Stephensen har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.

Spesialisering: Entrepriserett, kontraktsrett og tvisteløsning og prosedyre

Posts

Nye seriøsitetskrav

November 18, 2015 | 1 Comment

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

November 12, 2015 | 1 Comment

Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.

Kort om utviklingsrisikoen i entrepriseretten

August 7, 2014 | 1 Comment

Tekniske løsninger og byggemetoder er i stadig utvikling som følge av erfaringer og nyvinninger. Dette reiser spørsmålet om det er entreprenøren eller byggherren som bærer «utviklingsrisikoen». Jan Einar Barbo, Totalentreprise […]

All posts by

Nye seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Foreslåtte regelendringer for HMS-kort i byggebransjen

Som ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet nylig regelendringer for ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen. Forslagene, som nå er ute på høring, innebærer en kraftig innstramming i dagens praksis.

Kort om utviklingsrisikoen i entrepriseretten

Tekniske løsninger og byggemetoder er i stadig utvikling som følge av erfaringer og nyvinninger. Dette reiser spørsmålet om det er entreprenøren eller byggherren som bærer «utviklingsrisikoen». Jan Einar Barbo, Totalentreprise […]