Tor Anthon Christiansen


 • NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  Bytte av leverandør/entreprenør i kontraktsforhold inngått etter offentlige anbudskonkurranser har til nå som utgangspunkt utgjort en såkalt vesentlig endring som krever ny konkurranse med kunngjøring. Dette følger blant annet av EU-domstolen avgjørelse i pressetext-saken (C-454/06). I norsk rett har Klagenemnda for offentlige anskaffelser gitt uttrykk for det samme, blant annet i Nødnett-saken (KOFA sak 2011/259): […]

  Les mer
 • Kurs i totalentreprise – NS 8407
  ,

  Kurs i totalentreprise – NS 8407

  Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407. I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i […]

  Les mer
 • Første dom om hvitrust på sink i Norge

  Første dom om hvitrust på sink i Norge

  I september i år ble første dom i Norge om hvitrust på sinkprodukter rettskraftig (LA-2012-105182). Agder lagmannsrett ga et blikkenslagerfirma medhold i at hvitrust på sink utgjorde en mangel som følge av svekket estetisk uttrykk. Avtaleinngåelsen og gjennomføringen av avtalen Blikkenslagerfirmaet Walther Karppinen & Sønn AS inngikk i 2005 avtale med en byggherre om å […]

  Les mer

Søk