Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon Christiansen Tor Anthon Christiansen er spesialisert innenfor entrepriserett og han arbeider også med kontraktsrett generelt. Christiansen har vært partner i SANDS siden 2012, og er medlem av entreprisegruppen, som han ledet i flere år. Han har lang erfaring som rådgiver og prosedyreadvokat for entreprenører, byggherrer og konsulenter, har bl.a. arbeidet mye med store samferdselsprosjekter for vei og jernbane (tunneler, broer etc.). Christiansen har også erfaring fra kraftindustrien, annen prosjektorientert industri samt prosessindustri og fabrikasjonskontrakter. Han bistår selskaper over hele landet, og er fast tilknyttet SANDS’ kontor i Tønsberg. Christiansen bistår også en rekke utenlandske konsern som har virksomhet i Norge. Han holder en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online, Juristenes Utdanningssenter og for EBA Telemark Vestfold Buskerud (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

Posts

NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

May 15, 2014

Bytte av leverandør/entreprenør i kontraktsforhold inngått etter offentlige anbudskonkurranser har til nå som utgangspunkt utgjort en såkalt vesentlig endring som krever ny konkurranse med kunngjøring. Dette følger blant annet av […]

Kurs i totalentreprise – NS 8407

May 8, 2014

Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407. I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til […]

Første dom om hvitrust på sink i Norge

October 7, 2013

I september i år ble første dom i Norge om hvitrust på sinkprodukter rettskraftig (LA-2012-105182). Agder lagmannsrett ga et blikkenslagerfirma medhold i at hvitrust på sink utgjorde en mangel som […]

All posts by Tor Anthon Christiansen

NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

Bytte av leverandør/entreprenør i kontraktsforhold inngått etter offentlige anbudskonkurranser har til nå som utgangspunkt utgjort en såkalt vesentlig endring som krever ny konkurranse med kunngjøring. Dette følger blant annet av […]

Kurs i totalentreprise – NS 8407

Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407. I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til […]

Første dom om hvitrust på sink i Norge

I september i år ble første dom i Norge om hvitrust på sinkprodukter rettskraftig (LA-2012-105182). Agder lagmannsrett ga et blikkenslagerfirma medhold i at hvitrust på sink utgjorde en mangel som […]