Camilla Kvalbein

Camilla Kvalbein Camilla Kvalbein er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og har kontorsted i Tønsberg. Hun er tilknyttet firmaets markedsgruppe for bygg og anlegg og faggruppen for entrepriserett, og arbeider primært med entrepriserettslige problemstillinger. Kvalbein fullførte sin masterutdanning i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015, hvor hun skrev masteravhandling innen entrepriserett. Oppgaven omhandlet temaet «Betydningen av vesentlige reduksjonsavvik i regulerbare mengder».

Hun bistår både entreprenørsiden og byggherresiden med de juridiske aspektene ved bygge- og anleggsprosessen. Kvalbein bistår blant annet klienter med utforming av kontrakter, generell rådgivning og sluttoppgjør.

All posts by

TEK 17 trer i kraft 1. juli 2017

19. juni 2017 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) vedtatt. Forskriften trer i kraft allerede 1. juli 2017. Fra samme tidspunkt oppheves TEK 10. Frem til og med 1. januar 2019 kan imidlertid tiltakshaver velge om hele tiltaket skal uføres i samsvar med TEK 10 eller TEK 17.