Anne-Lovise Christensen Nybakk


 • Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering for valutakursendringer?

  Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering for valutakursendringer?

  Koronapandemien har stor påvirkning både på den norske økonomien og pågående entrepriseprosjekter i det norske næringslivet. Flere entreprenører som kjøper varer og materiell fra utenlandske leverandører opplever i disse dager at den norske kronen svekkes mot utenlandsk valuta, noe som kan medføre at anskaffelsen av varer og materiell blir dyrere for entreprenøren enn han forutsatte ved kontraktsinngåelsen. For enkelte aktører kan valutakursendringene bli så store at anskaffelseskostnaden blir høyere enn vederlaget entreprenøren har avtalt med byggherren, hvilket i realiteten kan medføre at entreprenøren taper penger dersom han må levere til opprinnelig avtalt pris. Når entreprenøren står overfor en situasjon som dette, blir spørsmålet om han kan kreve vederlagsjustering eller reforhandling av avtalte priser som følge av valutakursendringene.

  Les mer
 • Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering som følge av forskriftsendringer og myndighetspålegg i forbindelse med korona-pandemien?

  Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering som følge av forskriftsendringer og myndighetspålegg i forbindelse med korona-pandemien?

  Etterhvert som koronautbruddet spredte seg til Norge, vedtok norske myndigheter en rekke tiltak og restriksjoner for å begrense smitten i befolkningen. Blant annet vedtok Helsedirektoratet den 12. mars 2020 at alle landets skoler og barnehager skulle stenges, og ved forskrifter av henholdsvis 13. og 15. mars 2020 ble det vedtatt pålegg om karantene for alle som ankom Norge fra utlandet etter den 27. februar 2020, pålegg om karantene for alle som har hatt nær kontakt med noen som har fått bekreftet smitte av koronavirus, og pålegg om isolasjon for alle som er bekreftet smittet. Videre har også en rekke kommuner innført lokale reiserestriksjoner og karanteneregler.

  Les mer
 • Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  Spennende rettsutvikling innenfor entrepriserett

  De siste årene har det blitt avsagt flere høyesterettsavgjørelser innenfor sentrale entrepriserettslige temaer – og denne utviklingen ser ut til å fortsette også inn i 2020. Allerede ved utgangen av januar 2020 kan det konstateres at man mest sannsynlig kan forvente seg minst ytterligere tre nye høyesterettsdommer om viktige entrepriserettslige spørsmål før vi skriver 2021.

  Les mer

Søk