Andreas Tangen Grøstad

Andreas Tangen Grøstad Andreas Tangen Grøstad er advokat ved vårt kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Andreas arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise og fast eiendom, samt generell kontraktsrett.

Posts

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsnæringen

October 23, 2015 | 1 Comment

Veksten vi så i 2. kvartal fortsetter inn i 3. kvartal for bygg- og anleggsvirksomhet i Norge. I 3. kvartal 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner, melder SSB. Det er 5,2 prosent mer enn i samme kvartal i 2014.

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

November 21, 2014 | 1 Comment

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1.7.2015.

Ny dom: greit å fravike Byggforsk

October 27, 2014 | 1 Comment

I en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett av 19.8.2014 (LE-2013-207236) slås det fast at selv om en løsning er i strid med anbefalinger fra Byggforsk, er det ikke nødvendigvis en mangel etter bustadoppføringslova.

All posts by Andreas Tangen Grøstad

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsnæringen

Veksten vi så i 2. kvartal fortsetter inn i 3. kvartal for bygg- og anleggsvirksomhet i Norge. I 3. kvartal 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner, melder SSB. Det er 5,2 prosent mer enn i samme kvartal i 2014.

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1.7.2015.

Ny dom: greit å fravike Byggforsk

I en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett av 19.8.2014 (LE-2013-207236) slås det fast at selv om en løsning er i strid med anbefalinger fra Byggforsk, er det ikke nødvendigvis en mangel etter bustadoppføringslova.