Andreas Tangen Grøstad

Andreas Tangen Grøstad Andreas Tangen Grøstad er advokat ved vårt kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Andreas arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise og fast eiendom, samt generell kontraktsrett.

All posts by Andreas Tangen Grøstad

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsnæringen

Veksten vi så i 2. kvartal fortsetter inn i 3. kvartal for bygg- og anleggsvirksomhet i Norge. I 3. kvartal 2015 omsatte bygge- og anleggsbedriftene for 71,6 milliarder kroner, melder SSB. Det er 5,2 prosent mer enn i samme kvartal i 2014.

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven vil tre i kraft 1.7.2015.

Ny dom: greit å fravike Byggforsk

I en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett av 19.8.2014 (LE-2013-207236) slås det fast at selv om en løsning er i strid med anbefalinger fra Byggforsk, er det ikke nødvendigvis en mangel etter bustadoppføringslova.

Mer effektiv eiendomsutvikling: forenkling av lovverket for seksjonssameier

Forenkling, forbedring og fornying. Det er essensen i regjeringens ønske i arbeidet med ny eierseksjonslov, i følge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nye tidsfrister for boligbygging?

Dagens tidsfrister ved både rammetillatelser og private vedtatte reguleringsplaner kan bli endret. Det foreslår i hvert fall Høyres boligpolitiske talsmann, Mudassar Kapur, når han i dag legger frem et nytt resolusjonsforslag for boligbygging […]

Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst […]

Næringsministeren med oppfordring til offentlige oppdragsgivere

Næringsministeren har nylig sendt brev til offentlige oppdragsgivere om de krav som stilles i forbindelse med offentlige anskaffelser. I brevet fremholdes det at utforming av kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav, bruk av balanserte kontrakter og oppdeling […]

Hvem får rabatten på byggevarene: entreprenøren eller byggherren?

Det er ikke uvanlig at entreprenører får rabatter på materialer hos sine leverandører. I tilfeller hvor rabattene er særskilt gode – f.eks. 50 % – kan følgende spørsmål bli aktuelt: skal […]

Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

Seks av ti leverandører synes ikke det er lett å forstå oppbyggingen av konkurransegrunnlaget i konkurransene de har deltatt i. Det viser en undersøkelse som Innkjøpskontoret AS har gjennomført. Av de […]

Arkitekttegning

Må FDV-dokumentasjon følge med «alt» som bygges?

I byggebransjen ser det ut til å ha utbredt seg en oppfatning om at man må ha FDV-dokumentasjon på det meste som bygges; smått som stort. Det kan derfor være […]