Andreas Reitan

Advokatfullmektig

Andreas ReitanAndreas Reitan er advokatfullmektig i SANDS, og tilknyttet Tønsberg-kontoret. Han jobber bl.a. med entrepriserett og offentlige anskaffelser. Andreas fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2019, og arbeidet i flere advokatfirmaer under studietiden. Han har tidligere studert industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Andreas har hatt flere politiske verv, blant annet som kommunestyrerepresentant i Holmestrand og fylkestingsrepresentant i Vestfold.

Posts

Hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørs skade på byggherrens ting – ny dom fra Høyesterett

June 10, 2020

Nylig avsa Høyesterett en enstemmig dom (HR-2020-1120-A) på entrepriserettens område. Avgjørelsen gir veiledning om rekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

All posts by

Hovedentreprenørens ansvar for underentreprenørs skade på byggherrens ting – ny dom fra Høyesterett

Nylig avsa Høyesterett en enstemmig dom (HR-2020-1120-A) på entrepriserettens område. Avgjørelsen gir veiledning om rekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.