Lars Selmar Alsaker


 • Når bygningsmyndighetene selv bryter reglene
  , , ,

  Når bygningsmyndighetene selv bryter reglene

  Det har vært et uavklart rettslig spørsmål hva som er situasjonen dersom kommunens brudd på saksbehandlingsregler eller materiellrettslige regler fører til at sakens hjemmelssituasjon i mellomtiden endrer karakter. Det kan for eksempel være at en ny reguleringsplan som utelukker bygging er vedtatt mens kommunen ”ruger” på en søknad som skulle vært behandlet tidligere. Et annet […]

  Les mer
 • Differensiert strandsonepolitikk vedtatt – sjekk status
  ,

  Differensiert strandsonepolitikk vedtatt – sjekk status

  Økt kommunal frihet i strandsonen  Regjeringen vedtok i vår nye statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen. Disse innebærer en oppmykning ved at kommunene får større selvbestemmelse i områder med lite utbygningspress. Fylkesmennene skal her stort sett holde fingrene fra fatet. Da utkastet til nye retningslinjer ble lagt ut på høring sommeren 2009, medførte dette et […]

  Les mer

Søk