Lars Selmar Alsaker

Advokat|Partner

Lars Selmar Alsaker Lars S. Alsaker har gjennom lengre tid, både som advokat og som ansatt i statsforvaltningen, spesialisert seg innen forvaltningsrett. Plan- og bygningsrett utgjør en betydelig andel av de saker han har ansvar for i Steenstrup Stordrange. Han har også undervist innen temaene alminnelig forvaltningsrett, offentlighetslov, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. I tillegg har han publisert en rekke artikler om disse temaene.

All posts by Lars Selmar Alsaker

Når bygningsmyndighetene selv bryter reglene

Det har vært et uavklart rettslig spørsmål hva som er situasjonen dersom kommunens brudd på saksbehandlingsregler eller materiellrettslige regler fører til at sakens hjemmelssituasjon i mellomtiden endrer karakter. Det kan […]

Differensiert strandsonepolitikk vedtatt – sjekk status

Økt kommunal frihet i strandsonen  Regjeringen vedtok i vår nye statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen. Disse innebærer en oppmykning ved at kommunene får større selvbestemmelse i områder med lite […]