,

Avbestillingsgebyr ved avbestilling av bolig under oppføring

Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den forbindelse en adgang for forbrukeren og entreprenøren til å avtale at forbrukeren i et slikt tilfelle skal betale et avtalt avbestillingsgebyr i stedet for en konkret beregnet erstatning. Partene har i den forbindelse full avtalefrihet, men med den begrensning at gebyret skal være «rimelig» sett i lys av bustadoppføringslovens øvrige erstatningsbestemmelser ved avbestilling (§§ 52-53).

Les mer om dette her