Avbestillingsgebyr ved avbestilling av bolig under oppføring

25 Mar 2011

Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den […]

Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den forbindelse en adgang for forbrukeren og entreprenøren til å avtale at forbrukeren i et slikt tilfelle skal betale et avtalt avbestillingsgebyr i stedet for en konkret beregnet erstatning. Partene har i den forbindelse full avtalefrihet, men med den begrensning at gebyret skal være “rimelig” sett i lys av bustadoppføringslovens øvrige erstatningsbestemmelser ved avbestilling (§§ 52-53).

Les mer om dette her

Om forfatteren

Anne Kieding Presthus
Anne Kieding Presthus Anne Kieding Presthus er fast advokat ved vårt kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets virksomhetsgrupper for fast eiendom og entreprise samt prosedyregruppen. Anne har god prosedyreerfaring for både tingrett og lagmannsrett. Hun har også erfaring fra voldgiftsrett og undervisningserfaring fra UiB.