Blogg om entrepriserett

 • Avtale med forbruker

  I vår moderne lovgivning har forbrukere et sterkt vern. Avtaler som reduserer forbrukerens rettigheter, er helt eller delvis ugyldige. Her ligger det mange feller som entreprenører må unngå å gå i.  I moderne lovgivning er forbrukerinteressene sterkt ivaretatt. Bustadoppføringsloven, avhendingsloven og forbrukerkjøpsloven er alle eksempler på dette. Også i avhendingsloven, som kommer til anvendelse ved…

  Les mer: Avtale med forbruker
 • Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  I utgangspunktet er det totalentreprenøren som har all prosjektering. Ofte har imidlertid også byggherren prosjektert deler av prosjektet før entreprenøren ble engasjert. Noen ganger overtar entreprenøren den prosjekterende og også risikoen for det han har utført for byggherren før kontraktsinngåelse. Dette skaper ulike og uoversiktlige ansvarsforhold. Det følger av hovedprinsippet om funksjonsfordeling at byggherren i…

  Les mer: Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser
 • Regulering av rigg og drift

  I nesten alle sluttoppgjør kreves betaling for endringer. Nesten like ofte har endringene medført økte omkostninger for entreprenøren til rigg. Vederlag for riggøkningen er vanskelig og skaper ofte konflikter. Jeg skal i denne artikkel se nærmere på vilkårene for å kreve ekstra betaling i slike tilfelle, hva en kan kreve å få dekket og hvilke…

  Les mer: Regulering av rigg og drift

Søk

Om bloggen

Denne bloggen drives av bygg- og anleggsgruppen i SANDS. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker tett kommunikasjon med bygg- og anleggsbransjen – og fordi vi ønsker en kunnskapssøkende debatt innen entrepriserett. Møt oss på bloggen eller kontakt redaksjonen per e-post på red@byggejuss.no.