Tunnel

Vil verden bli enklere for de som konkurrerer om offentlige bygge- og anleggskontrakter?

Rådet for den europeiske union vedtok den 11.02.14 tre nye direktiver om offentlige anskaffelser: Et klassisk anskaffelsesdirektiv Et [...] Les mer

kran

Hvem får rabatten på byggevarene: entreprenøren eller byggherren?

Det er ikke uvanlig at entreprenører får rabatter på materialer hos sine leverandører. I tilfeller hvor rabattene er særskilt [...] Les mer

sporsmal_offentlige_anskaffelser1

Ikke lett å forstå konkurransegrunnlag

Seks av ti leverandører synes ikke det er lett å forstå oppbyggingen av konkurransegrunnlaget i konkurransene de har deltatt [...] Les mer

Anbudssamarbeid

Garantier i entrepriseforhold – en selvfølge til potensielt besvær

Entreprisekontrakter gjelder ofte store verdier. Ved kontraktsbrudd kan de økonomiske følger bli store, og av denne grunn er [...] Les mer

Anskaffelser_shutterstock_72430843

Hva må man særlig tenke på ved valg av tildelingskriterier i anbudsprosess?

I tildelingsevalueringen avgjøres hvilken tilbyder som vinner konkurransen, basert på hvilket tilbud som er best etter tildelingskriteriene. Hvilke [...] Les mer

Forum for bygg og anleggsrett_traktor

Forum for bygg- og anleggsrett

Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, [...] Les mer

Construction_shutterstock_93376249

Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner – hvor langt kan kommunene tøye strikken?

Hva kan rettmessig pålegges utbygger? At en eiendomsutvikler pålegges å utbedre et veikryss, et fortau  eller en lekeplass [...] Les mer

Detaljreguleringsplan

Plankrav til besvær

Utbygging, ombygging og bruk av fast eiendom er regulert gjennom det som kan synes som et intrikat kommunalt [...] Les mer

dfb

Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, [...] Les mer

Justitia300x200

Høyesterett forkastet Vegdirektoratets anke - Skanska tilkjent 56 mill i erstatning

Våren 2009 ble det utlyst en anbudskonkurranse på en av parsellene på Ulven-Sinsen-prosjektet i Oslo. Anbudskonkurransen for E22 [...] Les mer

Ansvarsfraskrivelse og opphavsrett

Innholdet på www.byggejuss.no med undersider er utelukkende en informasjonstjeneste, er ikke uttømmende, og må ikke legges til grunn som sådan. Bruk må ikke sees på som et alternativ til individuell juridisk rådgivning. Våre advokater kan ikke besvare konkrete rettslige spørsmål for spesifikke saker på en internettside. Ingen må handle eller unnlate å handle på bakgrunn av informasjonen som finnes på www.byggejuss.no uten å søke relevant rådgivning for sine forhold eller omstendigheter.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange tar ikke ansvar for bidrag lagt inn som kommentarer på www.byggejuss.no.
Rettighetene til alt som blir publisert på www.byggejuss.no eies av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Skriftlig forhåndssamtykke fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kreves for bruk av materiale som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven.

Tips til redaksjonen

Har du forslag til temaer som bør behandles på bloggen hører vi gjerne fra deg. Send en e-post direkte til bloggerne, eller kontakt oss på red@byggejuss.no.