Skriftlig_shutterstock_90463144

”Skriftlig varsel” som vilkår for krav om endring eller fristforlengelse

Standardkontraktene fastsetter at varsler og krav skal framsettes ”skriftlig”. Et aktuelt spørsmål er hvorvidt varsler kan sendes via [...] Les mer

KruseSmith

Kruse Smith angriper Kofa-praksis

Kruse Smith reagerer på at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ikke har latt entreprenørselskapet få uttale seg om [...] Les mer

Byggeplaner_shutterstock_169664315

Seminar om "Plunder og heft"

I seks byer vil Steenstrup Stordrange i løpet av oktober avholde frokostseminar om “plunder og heft” i byggebransjen. [...] Les mer

fotspor_shutterstock_26990566[1]

Fylkesmann på villspor

Byggejuss-bloggerne og advokatene Lars Alsaker og Karl Erik Bernt måtte den 9. oktober rykke ut i BT for [...] Les mer

shutterstock_41041537 (2)

ENTREPRENØRENS RETT TIL Å STANSE ARBEIDENE VED MANGLENDE BETALING

Entreprenørens rett til å stanse arbeidene kan være et effektivt verktøy for å fremtvinge betaling fra byggherren. Stansing [...] Les mer

Tynn is

Reklamasjon og foreldelse - uavhengige regelsett

Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et [...] Les mer

kran

Bygningselementer må dokumenteres som byggevarer

Bruken av elementer i norske byggeprosjekter øker stadig. Det er viktig å være klar over at disse bygningselementene, [...] Les mer

image003

"Forenkling er ikke alltid det beste"

Professor Lasse Simonsen har uttalt seg kritisk til Byggeindustrien om det forslag som er lagt frem til forenkling [...] Les mer

Forum for bygg og anleggsrett_traktor

Forum for bygg- og anleggsrett: Høst 2014

Dato og tema for høstens Forum for bygg- og anleggsrett er nå klare. Høstens første forum deles mellom [...] Les mer

I retten

Ny dom fra Gulating lagmannsrett

I dom av 4. september 2014 (LG-2013-208454) har Gulating lagmannsrett tatt stilling til rekkevidden av bestemmelsen i NS [...] Les mer

Ansvarsfraskrivelse og opphavsrett

Innholdet på www.byggejuss.no med undersider er utelukkende en informasjonstjeneste, er ikke uttømmende, og må ikke legges til grunn som sådan. Bruk må ikke sees på som et alternativ til individuell juridisk rådgivning. Våre advokater kan ikke besvare konkrete rettslige spørsmål for spesifikke saker på en internettside. Ingen må handle eller unnlate å handle på bakgrunn av informasjonen som finnes på www.byggejuss.no uten å søke relevant rådgivning for sine forhold eller omstendigheter.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange tar ikke ansvar for bidrag lagt inn som kommentarer på www.byggejuss.no.
Rettighetene til alt som blir publisert på www.byggejuss.no eies av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Skriftlig forhåndssamtykke fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kreves for bruk av materiale som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven.

Tips til redaksjonen

Har du forslag til temaer som bør behandles på bloggen hører vi gjerne fra deg. Send en e-post direkte til bloggerne, eller kontakt oss på red@byggejuss.no.