Fornying av eierseksjonsloven

Mer effektiv eiendomsutvikling: forenkling av lovverket for seksjonssameier

Forenkling, forbedring og fornying. Det er essensen i regjeringens ønske i arbeidet med ny eierseksjonslov i følge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Lovutvalget som [...] Les mer

standard_no

Høstens kurs for Standard Online

Her er oversikt over kurs vi holder for Standard Online i høst: Bergen Kurs i NS 8405 og [...] Les mer

Construction_blue_shutterstock_66542929[1]

Kort om utviklingsrisikoen i entrepriseretten

Tekniske løsninger og byggemetoder er i stadig utvikling som følge av erfaringer og nyvinninger. Dette reiser spørsmålet om [...] Les mer

EU

Nye "EØS-terskelverdier"

NFD har ved endringsforskrift 21. mai 2014 nr. 673 fastsatt nye terskelverdier for offentlige anskaffelser for 2014–2015, med [...] Les mer

Klode_Trine

Forenklingsutvalget har talt: "Enklere regler- bedre anskaffelser"

Forenklingsutvalget overrakte nå nylig sin NOU 2014:4 “Enklere regler- bedre anskaffelser” til statsråd Monica Mæland i Nærings- og [...] Les mer

Utbyggingsavtaler er et mye brukt virkemiddel ved finansiering av felles infrastruktur.

Enhetspriskontrakter - reduksjon i regulerbare mengder

Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen [...] Les mer

Bilde1

Dalende produktivitet i byggenæringen?

Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av [...] Les mer

KOFA

Ny avgjørelse fra KOFA vedrørende plikten til å oppgi mengder i et konkurransegrunnlag

KOFA har i flere saker uttalt seg om i hvilken grad det foreligger plikt til å oppgi estimerte [...] Les mer

Running_shutterstock_110684879-300x198

Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra [...] Les mer

shutterstock_51355846[1] [Converted]_checklist copy

16 ukers avvik fra krav om byggetid = Vesentlig avvik

KOFA konkluderte 13. mai i år med at Tromsø kommune skulle ha avvist valgte leverandørs tilbud i henhold til [...] Les mer

Ansvarsfraskrivelse og opphavsrett

Innholdet på www.byggejuss.no med undersider er utelukkende en informasjonstjeneste, er ikke uttømmende, og må ikke legges til grunn som sådan. Bruk må ikke sees på som et alternativ til individuell juridisk rådgivning. Våre advokater kan ikke besvare konkrete rettslige spørsmål for spesifikke saker på en internettside. Ingen må handle eller unnlate å handle på bakgrunn av informasjonen som finnes på www.byggejuss.no uten å søke relevant rådgivning for sine forhold eller omstendigheter.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange tar ikke ansvar for bidrag lagt inn som kommentarer på www.byggejuss.no.
Rettighetene til alt som blir publisert på www.byggejuss.no eies av Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Skriftlig forhåndssamtykke fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kreves for bruk av materiale som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven.

Tips til redaksjonen

Har du forslag til temaer som bør behandles på bloggen hører vi gjerne fra deg. Send en e-post direkte til bloggerne, eller kontakt oss på red@byggejuss.no.